suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Livsstilsrådgivning

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Livsstilsrådgivningen är till för dig som behöver stöd för att förändra din livsstil t.ex. kost- och motionsförändringar. Livsstilsrådgivningen stöder dig också vid viktkontroller, rökavvänjning och hantering av stress.

Tillsammans diskuterar vi egenvård och livsstil samt gör upp en hälso- och vårdplan.

Hjärtpatienter

Du kallas också på besök till livsstilsrådgivningen om du nyligen blivit ballongutvidgad eller har flera riskfaktorer för hjärtsjukdom och läkaren bedömer att det krävs en mera intensiv uppföljning. Riskfaktorerna kan t.ex. vara högt blodtryck, höga kolesterolvärden, rökning, stress eller viktproblem.

Arbetslösa

Du som är arbetslös/långtidsarbetslös kallas till hälsogranskning hos en hälsovårdare. Du har laglig rätt till hälsogranskningen, men den är frivillig.

Hälsovårdaren får uppgifter från arbetskraftsbyrån/Intro och kallar dig därefter till mottagningen.

Vid hälsorådgivningen gör vi tillsammans en kartläggning av hälsotillståndet och levnadsvanor. Vi tar fasta på dina egna resurser och livskvalitet och ger stöd samt handledning.

Hälsorådgivning för närståendevårdare

Som närståendevårdare har du rätt till ett hälsorådgivningsbesök. Besöket ska stöda dig i din roll som närståendevårdare. Vi kartlägger din funktionsförmåga, ditt hälsotillstånd och dina levnadsvanor. Vi tar fasta på dina resurser och livskvalitet samt ger stöd och handledning. Som närståendevårdare kan du kontakta hälsovårdaren för att beställa tid efter att du har fått information av din servicehandledare. Hälsorådgivning för närståendevårdare ger vi i alla kommuner i vårt samarbetsområde. Hälsorådgivningen är avgiftsfri.

Du kan läsa mera om närståendevård på deras webbsidor

  • Närståendevård för äldre
  • Närståendevård inom omsorg om funktionshindrade

Mottagningsplats

Livsstilsrådgivningen sker främst på Malmska hvc-mottagning eller vid Nykarleby välfärdscentral. Platsen framgår i kallelsen.

Gör så här

Du kommer till livsstilsrådgivningen efter att en läkare eller annan vårdpersonal rekommenderat ett besök. Därefter kallar vi dig per brev.

Ändring av tidsbokning

Ifall tiden inte passar och du behöver ändra den kan du kontakta telefonrådgivningen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För dina besök hos hjärtskötaren samt för dina besök i samband med kronisk sjukdom där vårdplan uppgörs eller för uppföljningsbesök enligt vårdplan fakturerar vi en avgift enligt gällande taxa. Långtidsarbetslösas hälsogranskningar och hälsorådgivning för äldre är avgiftsfria.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 28.7.2020