suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

LiiKu-pass

 • Tjänst
 • Borgå
 • Offentlig tjänst

Med motions- och kulturverksamheten (LiiKu) uppmuntrar vi vuxna och familjer att ta del av motion, kultur och andra aktiviteter som främjar välbefinnandet.

LiiKu-passet är avsett för Borgåbor i arbetsför ålder som står utanför arbetslivet. Med LiiKu-passet kan du delta i LiiKu-aktiviteter antingen avgiftsfritt eller mycket förmånligt.

Du hittar en lista på den verksamhet där du kan använda LiiKu-passet på Borgå stads webbplats. När du anmäler dig ska du säga att du har ett LiiKu-pass. Ditt pass kontrolleras vid verksamheten.

Anteckna dina motions- och kulturbesök i passet. När det har fyllts med 20 anteckningar om deltagande, får du två biobiljetter från vuxensocialarbetets rådgivning eller familjecentrets rådgivning.

Gör så här

Be om mera information vid den tjänst där du är klient eller av LiiKu-verksamhetens socialhandledare.

För vem och på vilka villkor

Du kan få LiiKu-passet om du är klient inom:

 • socialtjänster
 • servicecenter för arbetskraften
 • hälsokontroll för arbetslösa
 • uppsökande ungdomsarbete
 • Socialpsykiatriska föreningen i Östra Nyland
 • missbrukarkliniken
 • Låg tröskel -mentalvårds- och missbrukstjänsterna
 • psykiatriska polikliniken för vuxna i Borgå
 • Borgå psykiatriska rehabiliteringspoliklinik.

Passet beviljas från fall till fall och är i kraft ett år.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021