suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Lekskoleverksamheten

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

3-5 –åriga barn, som inte har behov av heldagsvård, kan delta i lekskolan, där de leker, puss-lar, sjunger och lär sig viktiga färdigheter och kunskaper i jämnårigas sällskap.Verksamheten stöder barnets växande och utveckling på ett planerat och målinriktat sätt. Barnet kan delta i utelekskola eller i lekskoleverksamhet inomhus. Utelekskolan erbjuder barnet naturupplevelser och motion och rörelse.Verksamheten leds av en barnträdgårdslärare och vid behov finns också annan personal på plats. Om barnet deltar fem dagar i veckan, är lekskolans avgift 27 euro i månaden. Deltar barnet färre än fem dagar i veckan blir avgiften 23 euro i månaden. Deltagandet i lekskolan påverkar inte vårdsstödet som betalas av FPA. Plats i lekskolan är inte heller hinder för att få en dagvårdsplats. Den avgiftsfria lekskoleverksamheten med församlingen har varierande verksamhetsdagar- och tider. I församlingens lekskoleverksamhet ingår även en kort andaktstund för familjerna. Öppna daghem grundar sig på aktiv samvaro, då barn sysslar tillsammans med sina vårdnadshavare. Även om barnträdgårdslärarna och barnskötarna har ansvar om innehållet, tas i beakt barnens och vårdnadshavarnas önskemål gällande lek, musik, konst- och färdighetsämnen, motion och utfärder i näromgivningen. Verksamheten är avgiftsfri och verksamhetsspråket är finska. Öppna daghem: Daghemmet i Moikois, daghemmet Seltampsgatan, dagvårdsenheten i Nättinummi, daghemmet Kuppis Touhumaa, Pernos och Laustis familjegrupper.

För vem och på vilka villkor

För barn under skolåldern

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språktyska, engelska, finska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 1.8.2022