suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Lekskoleverksamheten

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

3-5 –åriga barn, som inte har behov av heldagsvård, kan delta i lekskolan. Verksamheten stöder barnets växande och utveckling på ett planerat och målinriktat sätt. Barnet kan delta i utelekskola eller i lekskoleverksamhet inomhus. Verksamheten leds av en barnträdgårdslärare och vid behov finns också annan personal på plats.  Deltagandet i lekskolan påverkar inte vårdsstödet som betalas av FPA. Pla ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

För barn under skolåldern

Servicen tillhandahålls av

Åbo stad

Ansvarig för tjänsten

Åbo stad
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 29.8.2023