suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Lekparker

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Ingå kommun
Område: Ingå
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

I centrala Ingå, invid Kyrkfjärdens skola, ligger Åparken som är en spontanidrottsplats för alla åldrar. Skolans lekpark hör till Åparken.

Traditionella lekparker finns invid församlingshemmet och i centrala Degerby.

Skolornas och daghemmens lekställningar får också användas efter skoldagens slut och utanför daghemmets öppettider.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunens lekparker erbjuder trygga, mångsidiga och trivsamma lekmiljöer. Kommunen granskar lekparkens säkerhet flera gånger om året. Vårdåtgärderna har definierats på nationell nivå.

Lekparkerna kan ha personal på plats kontinuerligt eller tidvis eller vara oövervakade. Kommunen kan ordna ledd verksamhet för barn och skolelever i lekparken.


Servicen tillhandahålls av: 
Ingå kommun