suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Lekparker

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Lekparkerna tillhandahåller ledda och fria aktiviteter för barnfamiljer och skolelever.

I de flesta lekparker finns en plaskdamm, en spelplan och olika lekställningar. I en del av lekparkerna görs spelplanerna till skridskoplaner på vintern. Utrustningen och möjligheterna till aktiviteter varierar från park till park.

Under skolterminerna kan man anmäla skolbarn till ett avgiftsbelagt mellanmål i lekparkerna. I de parker som är öppna på sommaren får barn under 16 år gratis en varm måltid.

Områdets invånare är välkomna att delta i planeringen av verksamheten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunens lekparker erbjuder trygga, mångsidiga och trivsamma lekmiljöer. Kommunen granskar lekparkens säkerhet flera gånger om året. Vårdåtgärderna har definierats på nationell nivå.

Lekparkerna kan ha personal på plats kontinuerligt eller tidvis eller vara oövervakade. Kommunen kan ordna ledd verksamhet för barn och skolelever i lekparken.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 26.6.2022