suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Ledd hälsomotion

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Syftet med hälsomotionsprojektet Välmående Vasa är att inspirera personer i arbetsför ålder att motionera. Syftet är att utveckla och genomföra idrottsservice, med vilken man stöder välmående och ork i vardagen med hjälp av hälsomotion. Syftet är också att hjälpa motionären att hitta en lämplig idrottsform. Hälsomotionsservice som ordnas av idrottsservicen är bland annat Välmående Vasa-motionsgrup ...

Gör så här

Mer information på webbsidorna och av hälsomotionskoordinatorn.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 22.3.2022