suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Läroavtalsutbildning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

I läroavtalsutbildningen bedriver man yrkesstudier på en arbetsplats och kompletterar dessa med teoretiska studier vid en läroanstalt inom branschen. Den teoretiska utbildningen omfattar 1-5 dagar i månaden, beroende på examen, tidigare utbildning och arbetserfarenhet.

Det är möjligt att avlägga samtliga yrkesexamina på andra stadiet, grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina, genom läroavtal. Läroavtalen som förbereder för examen omfattar 1-3 år. De ger ansökningsbehörighet till yrkeshögskolor och universitet.

Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal mellan arbetsgivaren och den studerande. Företaget betalar den studerande lön enligt kollektivavtalet under läroavtalstiden. Till arbetsgivaren betalas utbildningsersättning.

Läroavtalsutbildningen kan även bygga på ett tidsbundet skriftligt avtal som ingåtts mellan en tjänsteman och arbetsgivaren, på ett så kallat tjänstemannaläroavtal. Företagare kan studera genom Företagarens läroavtal. Då ingås avtalet mellan företagaren och läroavtalsenheten vid Stadin aikuisopisto.

Såväl unga som vuxna kan studera till ett yrke genom läroavtalsutbildningen. Kunskaperna påvisas genom yrkesprov som genomförs på arbetsplatsen i takt med att utbildningen framskrider.

I Helsingfors ordnas läroavtalsutbildning av vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto.

Gör så här

Läroavtalet görs av den studerande, arbetsgivaren och läroverket tillsammans.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

All yrkesinriktad examina går att avlägga genom läroavtalsutbildning. Den lämpar sig för både unga och vuxna.

Yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas som läroavtalsutbildning är vanligtvis avsedd för personer som redan har utbildning eller arbetserfarenhet i sin egen bransch och som vill komplettera, utvidga eller fördjupa sina kunskaper. Kompetensen som skaffats i läroavtalsutbildningen kan påvisas genom fristående examina.

Läroavtalsutbildningen sker i huvudsak på arbetsplatsen och den studerande har ett arbets- eller tjänsteförhållande till arbetsgivaren. Utbildningen på arbetsplatsen kompletteras med teoretisk utbildning som huvudsakligen ges vid yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscentrum.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 11.6.2021