suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Läroavtalsutbildning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vid läroavtalsutbildningen sker utbildningen i yrkesämnen på arbetsplatsen och kompletteras med teoretisk utbildning på ett yrkesinstitut för branschen. Den teoretiska utbildningens andel är 0-5 dagar i månaden beroende på examen, tidigare utbildning och arbetserfarenhet.

Med ett läroavtal kan man förvärva alla yrkesinriktade examina av andra stadiet: grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. De ger en allmän ansökningsbehörighet till yrkeshögskolor och universitet. Det tar i allmänhet 1-3 år att slutföra utbildningen.

Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal mellan arbetsgivaren och den studerande, och medan det är i kraft betalar företaget den studerande lön i enlighet med kollektivavtalet. Arbetsgivaren kan enligt prövning erhålla ett utbildningsbidrag.

Företagare kan studera med ett läroavtal för företagare. I detta fall sluts avtalet mellan företagaren och stadens yrkes- och vuxeninstituts (Stadin ammatti- ja aikuisopisto) läroavtalstjänster.

Både ungdomar och vuxna kan lära sig ett yrke med en läroavtalsutbildning. Kompetensen konstateras genom prov som genomförs på arbetsplatsen i verkliga arbetsuppgifter.

I Helsingfors anordnas läroavtalsutbildningen av stadens yrkes-och vuxeninstitut (Stadin ammatti- ja aikuisopisto).

Gör så här

Läroavtalet görs av den studerande, arbetsgivaren och läroverket tillsammans.

För vem och på vilka villkor

Alla som har fyllt 15 år, har en arbetsplats eller verkar som företagare kan starta en läroavtalsutbildning. Arbetsförhållandet kan vara redan existerande eller ska börja genom rekrytering.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

All yrkesinriktad examina går att avlägga genom läroavtalsutbildning. Den lämpar sig för både unga och vuxna.

Yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas som läroavtalsutbildning är vanligtvis avsedd för personer som redan har utbildning eller arbetserfarenhet i sin egen bransch och som vill komplettera, utvidga eller fördjupa sina kunskaper. Kompetensen som skaffats i läroavtalsutbildningen kan påvisas genom fristående examina.

Läroavtalsutbildningen sker i huvudsak på arbetsplatsen och den studerande har ett arbets- eller tjänsteförhållande till arbetsgivaren. Utbildningen på arbetsplatsen kompletteras med teoretisk utbildning som huvudsakligen ges vid yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscentrum.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 17.8.2022