suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Lantbruksföretagarnas avbytarservice

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Pedersöre lokala enhet är den enda avbytarserviceenheten inom svenska Österbotten.

Avbytarservicen i Pedersöre är en lokal enhet som via uppdragsavtal med LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt) administrerar avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare.

Gör så här

Innan avbytararbetet börjar ska du använda blanketten för att skriftligen ansöka om rätt till avbytartjänster hos den lokala enheten som ordnar avbytartjänsten eller göra ansökan elektroniskt på Lomitusnetti. Den lokala enheten kan även ha andra ansökningssätt. Den lokala enheten fastställer ansökningstiden för årssemestern och det avgiftsbelagda avbytet.

Du söker om rätt till avbytartjänster på samma sätt då du ordnar avbytet själv. Om du själv ordnar avbytet ska du ansöka om ersättning hos den lokala enheten för det avbytet du ordnat innan utgången av de två kalender-månader som följer efter avbytets tidpunkt.

För vem och på vilka villkor

Husdjursproducenter med minst sex husdjursenheter har rätt till avbytartjänster. Verksamheten ska vara be-skattad enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk. Lantbruksföretagare som använder avbytartjänsterna ska ha en lagstadgad LFöPL-försäkring.

Semesteravbytet är avgiftsfritt för lantbruksföretagare. För andra avbytartjänster uppbärs en avgift.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lantbruksföretagarens avbytartjänster är semestern, vikariehjälp och avgiftsbelagd avbytartjänst. Gårdens lantbruksföretagare kan tillsammans bestämma om de använder den lokala enhetens avbytartjänster eller om de ordnar med avbytet själva.

Om lantbruksföretagaren valt att använda den lokala enhetens tjänster är det den kommunanställda lantbruksavbytaren eller köptjänstleverantören som kommunen skaffat som utför lantbruksföretagarens nödvändiga dagliga husdjursskötsel under tiden lantbruksföretagaren har semester eller exempelvis är sjuk.

Om lantbruksföretagaren valt att själv ordna avbytartjänsterna kan producenten köpa motsvarande tjänst av en serviceproducent som registrerat sig i förskottsuppbördsregistret. Den lokala enheten betalar ut ersättning till serviceproducenten på ansökan.

Lag om avbytarservice för lantbruksföretagare

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPedersöre kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.6.2020