suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Långvarig institutionsvård

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Jakobstads social- och hälsovårdsverket
Område: Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Långvarig institutionsvård erbjuds personer som behöver kontinuerlig vård och som inte kan få vård dygnet runt hemma eller i en servicebostad. Långvarig institutionsvård innefattar utöver vård också kost, läkemedel, hygien, klädsel samt tjänster som främjar socialt välbefinnande.

Långvarig institutionsvård ges på åldringshem, vid hälsovårdscentralens bäddavdelningar samt vid olika vård- och sjukhem. Även organisationer och privata företag tillhandahåller service på en institution.

Målsättningen är att var och en ska kunna bo hemma med hjälp av andra tjänster. Man ska anlita institutionsvård då det inte finns andra alternativ. Tjänster som ersätter institutionsvård utvecklas enligt nationella anvisningar.

Långvarig institutionsvård ordnas vid följande enheter

- Frida

- Nykarleby vårdavdelning

samt som köptjänst via privata aktörer:

- Folkhälsan Victor och Elise


Gör så här

För att ansöka om plats till långvarig institutionsvård behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till SAS-gruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi Kriterier för beviljande av boendeplats för att säkerställa en säker och rättvis behandling.


För vem och på vilka villkor

Långvarig institutionsvård erbjuds personer som behöver kontinuerlig vård och som inte kan få vård dygnet runt hemma eller i en servicebostad.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För långvården fakturerar vi en inkomstbaserad långvårdsavgift. Länk till våra avgifter finns i högra kanten.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre


Servicen tillhandahålls av: 
Jakobstads social- och hälsovårdsverket