suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

Landsbygdsnäringarnas utveckling

  • Tjänst
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Följer upp och stöder landsbygdsnäringarnas utveckling inom området. Landsbygdsförvaltningen agerar som en oberoende part på sitt område, det eftersträvas att kunden styrs till rätt sakkunniga eller rätt finansieringskälla.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Ansvarig för tjänstenKust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Område Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Uppdaterad: 29.6.2021