suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

Landsbygdsnäringarnas utveckling

  • Tjänst
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Följer upp och stöder landsbygdsnäringarnas utveckling inom området. Landsbygdsförvaltningen agerar som en oberoende part på sitt område, det eftersträvas att kunden styrs till rätt sakkunniga eller rätt finansieringskälla.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

Ansvarig för tjänsten

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Ansvarig för texten: Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Uppdaterad: 29.6.2021