suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Läkarnas och skötarnas mottagningar

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Om du har infektionssymtom, läs närmare anvisningar här. Du får också mera information på följande webbplatser; HUS, THL och omaolo.

Hälsostationerna ligger i Kyrkslätts centrum, Masaby och Veikkola. Mottagningar är öppna huvudsakligen vardagar under dagtid. Dessutom erbjuds mottagningstider till läkaren och skötaren under enskilda kvällar ända fram till kl.18. Kvällstiderna är i första hand menade för personer i arbetslivet och för deras barn, samt för dem som har svårt att komma under dagtid till mottagningen.

Mottagningstjänster fungerar enligt tidsbeställning. Ring till din egen hälsostations tidbeställningsnummer, varvid skötaren bedömer ditt vårdbehov och hänvisar dig till den rätta tjänsten. Du kan också beställa tid till sjukskötare eller diabetesskötare elektroniskt. 

Kyrkslätt centrums hälsostation har på torsdagar vaccinationsmottaging utan tidesbeställning kl. 8-9.00 (inte influenssavaccinationer).

Blankett för beställing av diabetesförnödenheter (endast på finska)

Övriga avgiftsfria vårdförnödenheter

Man kan avboka tiden till läkaren eller sköterskan genom att lämna ett röstmeddelande eller textmeddelande på nummer 050 4137 413. Du meddelar ju den exakta tiden, eget namn och hos vem tiden var beställd. På det sättet fås de avbokade tiderna till användning för någon annan kommuninvånare, tack!

Döva och hörselskadade bosatta i Kyrkslätt kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 050 413 7413.  Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 6.10.2020