suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Läkarmottagning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Om du behöver en tid till läkarmottagningen, ta kontakt med din hälsostation. Kontaktuppgifterna till hälsostationer hittar du längre ner under "Verksamhetsställen och kontaktinformation".

När du tar kontakt med hälsostationen bedömer alltid skötaren först din situation och hänvisar dig sedan till rätt vårdplats. Utifrån den bedömning som gjorts per telefon kan du till exempel få anvisningar för hemvård av din sjukdom, en tid till en skötares, fysioterapeuts eller läkares mottagning eller en telefontid till en läkare eller skötare.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

På skötarens mottagning erbjuds till exempel hälsorådgivning, sårbehandling, borttagning av stygn och vaccinationer. Vid behov hänvisar skötaren patienten till läkarens mottagning.

Icke brådskande vård ska ges inom den utsatta tiden. Under tjänstetid ska patienterna dagtid kunna få kontakt med hälsocentralen omedelbart antingen per telefon eller genom att själv uppsöka hälsocentralen. Begäran om att bli uppringd besvaras utan dröjsmål, i praktiken ofta samma dag.

Behovet av vård kan bedömas preliminärt redan per telefon, men bedömningen ska göras senast inom tre vardagar från att patienten tog kontakt. Behövlig vård ska ordnas inom en skälig tid, vilket innebär högst tre månader.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 17.5.2021