suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kristinestads stad

Läkarmottagning eller sjukskötaremottagning

  • Tjänst
  • Kristinestad
  • Offentlig tjänst

Kommuninvånaren har rätt till läkarmottagning eller skötarmottagning som kommunen ordnar. Kommunen ansvarar för undersökning och vård av sjukdomar, utdelning av vårdmaterial vid kroniska sjukdomar och medicinsk rehabilitering.

Icke-brådskande vård skall ges inom tre månader från att patienten har tagit kontakt. Vardagar bör patienten få omedelbar kontakt med hälsovårdcentralen, antingen per telefon eller genom att besöka den.

Vi har ett återuppringnings-system och patienten kanvid behov lämna ringbud. Återuppringning sker så fort som möjligt, i praktiken inom 1-2 timmar, dock alltid under samma dag.

På tidbeställningsmottagningen sköts årskontroller, olika intyg, borttagning av hudförändringar samt andra icke-brådskande ärenden.

De som behöver brådskande vård får en tid till hälsocentralens akutmottagning.

Skötaren gör vårdbedömning per telefon. Enligt bedömningen ger hon råd, tid till läkare, skötare, fysioterapeut eller ordnar vården på något annat sätt. Om man inte kunnat göra bedömningen vid första kontakten görs vårdbedömning senast inom tre dagar från det att patienten varit i kontakt. Vård skall ordnas inom rimlig tid, icke-brådskande inom tre månader från kontakttillfället.

På skötarmottagningen sköts sår, överenskomna årskontrollen (diabetes-, astma-, hjärt- och blodtryckspatienter), uppföljning av Marevan-patienter och Holter undersökningar. Jourhavande sjukskötare tar mot patienter med symptom på övreluftvägsinfektioner, halsont, urinvägsinfektion (vuxna kvinnor) och skriver sjukintyg (magsjuka, förskylning). Skötaren hänvisar till läkarens mottagning vid behov. Vi har också fotvårdare, minnesskötare, rusmedelskoordinator och psykiatriska sjukskötare.

Gör så här

Läkar- och skötarmottagningarna fungerar genom tidsbeställning

Akuta sjukdomsfall och olycksfall ta kontakt tel 06 2218600 må och fre kl 8-20, ti-to kl 8-16. lö 9-20 occh sö kl 9-16.

Övriga tider: Samjouren vid Vasa Centralsjukhus, ingen tidsreservering.

Vid akuta fall ring nödnummer 112

Tid till icke-brådskande läkar- och sjukskötarmottagningar kan reserveras vardagar kl. 12 -15 tel. (06) 2218 630.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

PATIENTAVGIFTER fr 1.1.2016

Årsavgift 41,70

Besöksavgift 20,90

Jourbesöksavgift 28,70

Avgift för oannullerat besök 51,40

Fotvård 12,10

Fysioterapi och Serievård 11,50

Körkortsintyg 61,80

T-intyg 51,40

Ungdomsintyg ingen avgift

B-intyg ingen avgift

C-intyg 51,40

Sjömansintyg 51,40

Omfattande intyg 51,40

(färdtjänst, intressebevakare mm.)

Bakgrundsinformation och lagstiftning

På skötarens mottagning erbjuds till exempel hälsorådgivning, sårbehandling, borttagning av stygn och vaccinationer. Vid behov hänvisar skötaren patienten till läkarens mottagning.

Icke brådskande vård ska ges inom den utsatta tiden. Under tjänstetid ska patienterna dagtid kunna få kontakt med hälsocentralen omedelbart antingen per telefon eller genom att själv uppsöka hälsocentralen. Begäran om att bli uppringd besvaras utan dröjsmål, i praktiken ofta samma dag.

Behovet av vård kan bedömas preliminärt redan per telefon, men bedömningen ska göras senast inom tre vardagar från att patienten tog kontakt. Behövlig vård ska ordnas inom en skälig tid, vilket innebär högst tre månader.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKristinestads stad
Ansvarig för tjänstenKristinestads stad
Område Kristinestad
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kristinestads stad
Uppdaterad: 2.3.2020