suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kristinestads stad

Läkarmottagning eller sjukskötaremottagning

  • Tjänst
  • Kristinestad
  • Offentlig tjänst

Kommuninvånaren har rätt till läkarmottagning eller skötarmottagning som kommunen ordnar. Kommunen ansvarar för undersökning och vård av sjukdomar, utdelning av vårdmaterial vid kroniska sjukdomar och medicinsk rehabilitering.

Icke-brådskande vård skall ges inom tre månader från att patienten har tagit kontakt. Vardagar bör patienten få omedelbar kontakt med hälsovårdcentralen, antingen per telef ...

Gör så här

Läkar- och skötarmottagningarna fungerar genom tidsbeställning

Akuta sjukdomsfall och olycksfall ta kontakt tel 06 2218600 må och fre kl 8-20, ti-to kl 8-16. lö 9-20 occh sö kl 9-16.

Övriga tider: Samjouren vid Vasa Centralsjukhus, ingen tidsreservering.

Vid akuta fall ring nödnummer 112

Tid till icke-brådskande läkar- och sjukskötarmottagningar kan reserveras vardagar kl. 12 -15 tel. (06) 2218 630.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

På skötarens mottagning erbjuds till exempel hälsorådgivning, sårbehandling, borttagning av stygn och vaccinationer. Vid behov hänvisar skötaren patienten till läkarens mottagning.

Icke brådskande vård ska ges inom den utsatta tiden. Under tjänstetid ska patienterna dagtid kunna få kontakt med hälsocentralen omedelbart antingen per telefon eller genom att själv uppsöka hälsocentralen. Begäran om att bli uppringd besvaras utan dröjsmål, i praktiken ofta samma dag.

Behovet av vård kan bedömas preliminärt redan per telefon, men bedömningen ska göras senast inom tre vardagar från att patienten tog kontakt. Behövlig vård ska ordnas inom en skälig tid, vilket innebär högst tre månader.

Servicen tillhandahålls av

Kristinestads stad

Ansvarig för tjänsten

Kristinestads stad
Ansvarig för texten: Kristinestads stad
Uppdaterad: 24.10.2022