suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Läkarjourtjänster

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Vid jouren ges patienten brådskande vård. Behovet av vård kan orsakas av plötsligt insjuknande eller skada, en försämring av en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning. Vid jouren behandlas alla patienter som behöver brådskande hjälp oberoende av deras hemkommun. Om behovet av vård inte är brådskande bör patienten uppsöka den egna kommunens hälsocentralen under tjänstetid. Om patienten vill använda en annan hälsocentral än den egna kommunens, ska han/hon lämna in ett meddelande om valet av hälsocentral till både den nya och gamla kommunen som ansvarar för hälsovårdstjänsterna. Kommunen sörjer för att jourtjänster tillhandahålls alla tider på dygnet och att jourmottagningarna är belägna på rimligt avstånd för dem som behöver hjälp. Primärvårdsjour ordnas dygnet runt som samjour med specialistvården.

Gör så här

Ta alltid under tjänstetid kontakt i alla ärenden via tidsbokningen. Läkarjourtider för samma dag ska också bokas via tidsbokningen. I akuta fall kan du ringa journummer 044 386 1026. Utanför tjänstetid ska du kontakta Lojo sjukhus samjours telefonnummer 019 380 1200. I nödfall ska du alltid ringa 112.

För vem och på vilka villkor

Vid läkarjouren ges brådskande vård. Långtidsbesvär och besvär som inte är brådskande behandlas vid icke brådskande mottagningstider.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun, Coronaria Hoiva Oy
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkengelska, finska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 20.9.2021