suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Läkarjour

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Den primära vårdplatsen för vuxna och barn i Grankulla, också vid sjukdomar och olycksfall som kräver akut vård, är den egna hälsocentralen. Kvällstid, nattetid och under veckoslut ordnas jouren på hälsocentralsjouren på Jorvs sjukhus.

Ni kan även gå till följande jourpolikliniker:

– Hälsocentraljourerna vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus

– Peijas hälsocentraljour

– Barnklinikens jour (under 16 år)

En skötare bedömer alltid först vårdbehovet antingen per telefon eller på ort och ställe och behandlar patienten endera själv genom att rådgöra med en läkare eller hänvisar patienten till läkarmottagningen.

- Patienter som lider av förkylning eller halsont vårdas i regel av en skötare.

- Skötarna skriver intyg till arbetsgivaren för 1-5 dagars sjukledigheter.

Patienter som behöver akut eller brådskande vård sköts utan tidsbokning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid jouren ges patienten brådskande vård. Behovet av vård kan orsakas av plötsligt insjuknande eller skada, en försämring av en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning. Vid jouren behandlas alla patienter som behöver brådskande hjälp oavsett var de bor.

En skötare eller läkare bedömer patientens vårdbehov och fastställer hur brådskande behovet av vården är. Om behovet av vård inte är brådskande bör patienten uppsöka till hälsocentralen under tjänstetid.

Jourtjänsterna är tillgängliga alla tider under dygnet. Dygnetruntjour ordnas i anslutning till stora hälsocentraler och sjukhus.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 28.2.2021