suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läkares eller skötares mottagning

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

För invånare i Egentliga Finlands välfärdsområde erbjuds mottagningstjänster hos både inom primärvården samt hos läkare och vårdare inom specialsjukvården. Dessa tjänster finns tillgängliga bland annat på hälsovårdscentraler, rådgivningsbyråer och specialpolikliniker. De flesta tjänster kräver en tidsbeställning.

På en läkarmottagning genom tidsbeställning vårdas patienter som behöver icke-brådsk ...

Gör så här

Kontakta hälsovårdscentralen i din boendekommun.

För vem och på vilka villkor

Mottagningstjänster hos läkare och vårdare är avsedda för invånarna i välfärdsområdet. Tillträde till vård baserar sig på vårdbehovet som bedöms av en yrkskunning inom hälso- och sjukvården.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

På skötarens mottagning erbjuds till exempel hälsorådgivning, sårbehandling, borttagning av stygn och vaccinationer. Vid behov hänvisar skötaren patienten till läkarens mottagning.

Icke brådskande vård ska ges inom den utsatta tiden. Under tjänstetid ska patienterna dagtid kunna få kontakt med social- och hälsocentralen omedelbart antingen per telefon eller genom att själv uppsöka hälsocentralen. Begäran om att bli uppringd besvaras utan dröjsmål, i praktiken ofta samma dag.

Behovet av vård kan bedömas preliminärt redan per telefon, men bedömningen ska göras senast inom tre vardagar från att patienten tog kontakt. Behövlig vård ska ordnas inom en skälig tid, vilket innebär högst tre månader.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 1.1.2023