suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Läkar- eller skötarmottagning

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Soites hälsostationer betjänar invånarna i området i ärenden som gäller primärvård. Vi erbjuder läkar- och skötarmottagningar för att förebygga, konstatera, behandla och följa upp sjukdomar.

Soites hälsostationer delas upp i välfärdscentraler och Soite-stationer. Välfärdscentralerna finns i Stamkarleby, Kelviå, Kronoby, Kannus och Dunkars Soite-stationerna finns i Lestijärvi, Toholampi, Lochteå, Ullava, i Björkhagen i Karleby samt i Perho, Terjärv och Nederveti.

Gör så här

Klienter kommer till mottagningar genom tidsbeställning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

På skötarens mottagning erbjuds till exempel hälsorådgivning, sårbehandling, borttagning av stygn och vaccinationer. Vid behov hänvisar skötaren patienten till läkarens mottagning.

Icke brådskande vård ska ges inom den utsatta tiden. Under tjänstetid ska patienterna dagtid kunna få kontakt med hälsocentralen omedelbart antingen per telefon eller genom att själv uppsöka hälsocentralen. Begäran om att bli uppringd besvaras utan dröjsmål, i praktiken ofta samma dag.

Behovet av vård kan bedömas preliminärt redan per telefon, men bedömningen ska göras senast inom tre vardagar från att patienten tog kontakt. Behövlig vård ska ordnas inom en skälig tid, vilket innebär högst tre månader.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 16.2.2022