suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Lagringsstöd till trädgårdsprodukter

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Lagringsstöd till trädgårdsprodukter betalas ut för lagring av inhemska frilandsgrönsaker (odlingsyta på minst 1 hektar) med utgångspunkt i det lagerutrymme som används för lagringen.

Trädgårdsstöden syftar till att stöda den inhemska produktionen av trädgårdsväxter samt trygga de producerade livsmedlens kvalitet och tillräcklighet.

Det är ett nationellt stöd som betalas ut i hela landet. I stöd ...

Gör så här

Man kan ansöka om stödet i oktober elektronisk med Viputjänsten eller på blankett 228 och 228B. Du ska anmäla lagermängderna för november på ansökningsblankett 228 och för december på blankett 228B. Blanketten 228B ska skickas in före 29.1.2021.

Stödet beviljas av NTM-centralen i Österbotten och Egentliga Finland samt av Statens ämbetsverk på Åland.

Stödet betalas ut till dig kalenderåret efter stödansökan, i mars eller april.

Via NTM-centralen i Österbotten ansöker man om och betalar ut stödet till följande verksamhetsområden, utöver det egna området: södra Österbotten, norra Österbotten, norra Savolax, norra Karelen, Kajanaland och Lappland.

Via Egentliga Finlands NTM-central ansöker man om och betalar ut stödet till följande verksamhetsområden, utöver det egna området: Egentliga Finland, Nyland, Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och södra Savolax.

Statens ämbetsverk på Åland har hand om Ålandsregionen.

För vem och på vilka villkor

Du ska vara minst 18 år och själv producera de produkter som lagras. Om en sammanslutning ansöker om stödet ska minst en person vara över 18 år.

Odlingsytan ska uppgå till minst en hektar och ytan har angetts i stödansökan för innevarande år i vårens huvudansökan.

Följande produkter är stödberättigade: kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, åkerkål, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök (även vitlök) och vitkål

Stödet beviljas i förhållande till produktmängden i kubik. Minsta angivna produktmängd är 1 kubikmeter. Stödbeloppet påverkas av den genomsnittliga mängden produkter i lagret i november och december. Stödet påverkas också av den tekniska nivån på lagret (maskinellt kylt lager eller annat lager).

När du ansöker om lagringsstöd förbinder du dig till att hålla lagerbokföring av mängden produkter under tiden 1/11–31/12 med en kubikmeters (m3) precision.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten

Andra ansvariga organisationer

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 9.2.2022