suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Låg tröskel mentalvårds- och missbrukstjänst för unga

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Lågtröskelmottagningen för unga erbjuder stöd till 13–21-åringar som har problem med den mentala hälsan, spelande eller rusmedel.

Även föräldrar med problematiska vardagssituationer eller pedagogiska utmaningar som puberteten för med sig får stöd och rådgivning.

Efter 1−5 möten med den unga gör vi en bedömning av situationen tillsammans. Stöd kan ges genom personliga samtal, familje- och nätverksmöten enligt den ungas och familjens önskemål. Vid behov hänvisar vi klienten till fortsatt vård.

Vi samarbetar bl.a. med hälso- och sjukvården, socialsektorn, barn- och familjetjänsterna samt den specialiserade sjukvården.

Gör så här

Du kan ringa mottagningens sjukskötare direkt. Vi strävar efter att sköta tidsbeställningsmottagningen per telefon. Vi ordnar regelbundet lågtröskelmottagning för unga i Navigatorn. Till den behövs ingen tidsbokning.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021