suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa centralsjukhus

Laboratorietjänster

  • Tjänst
  • 13 kommuner
  • Offentlig tjänst

På basen av remisser tar vi prov på laboratoriet och gör de undersökningar som läkaren har begärt. Kunder med remiss kan välja provtagningsplats bland sju olika laboratorier; centralsjukhuset i Sandviken, hälsostationen på Dammbrunnsvägen, i Laihela, Lillkyro, Kristinestad, Malax eller Korsnäs. Till laboratorierna går det att beställa tid i förväg via webbtjänsten Fimlab Vihta och således slippa köa till provtagningen. Porvtagning endast med tidsbokning.

Analys av proven sker i huvudsak vid Vasa centralsjukhus laboratorium. Specialprov är vi tvungna att skicka till andra laboratorier och därför kan svaren dröja. Din läkare får alla laboratoriesvar elektroniskt så fort de är klara. Det är läkarens ansvar att delge dig svaren.

Vår personal består av många olika yrkesgrupper fast du främst träffar våra provtagare. Vårt mål är att ge dig smidig och nyttig service.

Gör så här

Endast med tidsbokning. Provtagning med könummer endast för dejourpatienter.

Prov tas tillsvidare endast med remiss från Vasa Centralsjukhus eller annat sjukhus.

Anmälan till alla provtagningstjänster sker via automaterna, såväl för tidsboknings- och könummertjänster.

För vem och på vilka villkor

Till tjänsterna behövs remiss.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I hälsovårdens laboratorier undersöks och analyseras bland annat blod-, urin- och cellprover, och tester utförs. För den offentliga hälsovårdens laboratorietjänster krävs remiss från en läkare eller sjuksköterska. Remissen fastställer vad som ska undersökas i provet. Innan provtagningen är det skäl att bekanta sig med anvisningarna från den behandlande läkaren eller laboratoriet. Det kan till exempel hända att man inte får äta eller dricka innan provtagningen.

Vissa privata laboratorietjänster kan man gå till även utan remiss, om man själv kan fastställa vilka slags laboratorieundersökningar man behöver. De privata laboratorierna fakturerar för sina tjänster enligt sina prislistor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa sjukvårdsdistrikt
Ansvarig för tjänstenVasa sjukvårdsdistrikt
Område Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vasa, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa centralsjukhus
Uppdaterad: 21.5.2021