suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Laboratorietjänster

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vid vårt laboratorium tar vi blodprov och hjärtfilmer samt undersöker bl.a. blod-, urin-, avförings- och bakteriologiska prov.

Laboratoriet finns vid Malmska social- och hälsocentralen i Jakobstad samt vid Nykarleby välfärdscentral. Dessutom har vi provtagningspunkter vid Esse, Bennäs och Larsmo välfärdsstationer.

Vid laboratoriet kan vi också göra undersökningar som ordinerats vid andra sju ...

Gör så här

Det är viktigt att du förbereder dig för provtagningen enligt våra anvisningar. Från din vårdenhet får du anvisningar om förberedelser inför laboratorieprov. Du kan hämta provtagningskärl och -anvisningar från laboratoriet för urin- och avföringsprov som ska tas hemma. Ibland kan också den vårdande enheten ge dig provtagningstillbehör.

Till laboratorierna vid Malmska och i Nykarleby kan du reservera tid för provtagning eller att komma utan tidsbeställning.

Du kan reservera tid elektroniskt på internet. Då du har reserverat tid kan du komma direkt till laboratoriets väntrum, där du blir kallad till provtagningen. Du behöver inte ta något könummer eller anmäla dig.

Tidsbeställning är obligatorisk då du kommer för sockerbelastningstest.

Ta alltid med dig FPA-kortet eller motsvarande då du kommer till laboratoriet.

Könummer ska du endast ta då du kommer utan tidsbeställning. Då betjänas du enligt ordningsföljden på könumren. Det är ofta kö på morgnarna före kl. 10 i vårt laboratorium.

Kom till provtagningen i god tid före kl. 10 om du har en laboratorieremiss från Vasa Centralsjukhus. Nämn att du har remiss från Vasa då du anmäler dig till laboratoriets kansli eller direkt till provtagaren då du kommer med tidsbeställning.

Då du kommer för en hjärtfilmsundersökning (EKG) kan du vänta på din tur i väntrummet Asta vid EKG-utrymmet. Det är tillsvidare inte möjligt att på förhand reservera tid för hjärtfilm. I Nykarleby görs EKG vid sjuksköterskemottagningen. Du kan reservera tid för hjärtfilm genom att ringa till Nykarleby telefonrådgivning.

Medtagna prov kan du lämna in till laboratoriets kansli utan tidsbeställning och könummer. Om du har reserverat tid för provtagning kan du ge de prov som du tagit hemma åt provtagaren.

För vem och på vilka villkor

För laboratorieundersökningar behöver du alltid remiss av läkare eller sjukskötare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I hälsovårdens laboratorier undersöks och analyseras bland annat blod-, urin- och cellprover, och tester utförs. Du behöver en remiss från en läkare eller sjukskötare till laboratorietjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Remissen fastställer vad som ska undersökas i provet. Bekanta dig med den behandlande läkarens eller laboratoriets anvisningar före provtagningen. Det kan till exempel hända att man inte får äta eller dricka innan provtagningen.

Vissa privata laboratorietjänster kan man gå till även utan remiss, om man själv kan fastställa vilka slags laboratorieundersökningar man behöver. De privata laboratorierna fakturerar för sina tjänster enligt sina prislistor.

Ansvarig för tjänsten

Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 24.10.2022