suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Kyrkslätts Bildkonstskolan

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Kyrkslätts bildkonstskola ger barn och unga i åldern 5-16 år i Kyrkslätt grundläggande konstundervisning. Undervisningen framskrider målinriktat från nivå till nivå och iakttar den allmänna lärokursen inom grundläggande konstundervisning. Undervisningsinnehållen och -metoderna planeras med beaktande av elevernas ålder och utvecklingsstadium. Målet är att utveckla elevens kreativitet, förmåga att u ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Kyrkslätt kommun

Ansvarig för tjänsten

Kyrkslätt kommun
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 24.4.2024