suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Kvinnosjukdomar

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

På kvinnokliniken erbjuds högklassig och tidsenlig vård för gravida kvinnor, föderskor och deras nyfödda bäbisar samt kvinnor som är i behov av specialsjukvård. Till kvinnokliniken hör följande enheter:

  • Mödrapolikliniken
  • Polikliniken för kvinnosjukdomar
  • Förlossningsmottagningen
  • Förlossningssalarna
  • Avdelning 3

Vi är ett s.k. jourhavande centralsjukhus, dvs. vi har en jourhavande gynekolog, anestesiolog och barnläkare på plats dygnet runt.

Polikliniken för kvinnosjukdomar

Polikliniken för kvinnosjukdomar fungerar vardagar som en remiss- och jourpoliklinik. Patienter som behöver specialsjukvård kommer till polikliniken med remiss huvudsakligen från hälsocentral- och privatläkare.

På polikliniken fungerar en gynekologisk mottagning samt en special- och ingreppspoliklinik.

På urogynekologiska polikliniken undersöks och handleds patienter med urininkontinens och görs planering av operationer.

På infertilitetspolikliniken planeras och genomförs vård i samarbete med olika barnlöshetskliniker. På polikliniken uppföljs också t.ex. patienter med endometrios.

På onkologiska polikliniken genomförs behandling och uppföljning av gynekologisk cancer i enlighet med nivåstruktureringen av specialsjukvården.

På ingreppspolikliniken görs mångsidigt med mindre ingrepp under lokalbedövning.

På polikliniken för kvinnosjukdomar fungerar också en sexualterapeuts mottagning.

På polikliniken fungerar dessutom ett stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld, ett s.k. seri-stödcenter.

Avdelning 3

Förlossningssalarna, avdelningen för samvård och avdelningen för patienter med kvinnosjukdomar finns alla på avdelning 3. På avdelningen vårdar man kvinnor i alla skeden av graviditeten och vid förlossning och samvård. På vårdavdelningen vårdas dessutom patienter i olika åldrar med kvinnosjukdomar som kräver specialsjukvård.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 25.3.2022