suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Larsmo kommun

Kultur- och fritidstjänster

  • Tjänst
  • Larsmo
  • Offentlig tjänst

Larsmo erbjuder en mängd kultur- och fritidsaktiviteter inom kommunens gränser. Det är främst fritidsbyrån, kulturbyrån, föreningar, organisationer och olika projektsatsningar som är ryggraden i kultur- och fritidsutbudet. Kommunen arrangerar också kulturaktiviteter som musik-, dikt- och litteraturkvällar samt teaterresor och fester med kulturella inslag. Kommunen ordnar konstutställningar och stöder föreningars initiativ till olika kulturresor.

Kommunen arrangerar olika former av kulturaktiviteter, teaterresor, fester m.m.

Kommunen arrangerar olika former av regelbunden verksamhet i egen regi eller tillsammans med föreningar, församlingar, organisationer och andra instanser.

Sektionen för välfärdstjänster stöder de lokala föreningar som ordnar fritidsverksamhet för barn och ungdomar i kommunen. Ansökan om verksamhetsbidrag annonseras årligen i början av januari.

Kommunen förmedlar information om verksamhet och evenemang, föreningar, idrotts- och friluftsanläggningar, rekreationsområden, vandringsleder, skidspår, uthyrningslokaler och fritidsgårdar, träningsplatser och -tider mm.

Information om aktuella aktiviteter införs i kommunens evenemangskalender.

Gör så här

Information om kommunens kultur- och fritidsservice hittar du på kommunens webbsida.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLarsmo kommun
Ansvarig för tjänstenLarsmo kommun
Område Larsmo
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: Larsmo kommun
Uppdaterad: 1.3.2021