suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Krisgruppens jour

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

En krisgrupp erbjuder psykisk första hjälpen för personer som upplevt en traumatisk situation. Sådana situationer är psykiskt belastande saker såsom en anhörigs eller närståendes plötsliga död, självmord samt allvariga tillbudssituationer. Krisgruppen sammanträder 1 – 3 dygn efter att tråkiga och chockerande händelser inträffat för att diskutera med den person/de personer som behöver hjälp.

Med personlig kris avses något som psykiskt belastar en person väldigt kraftigt såsom en anhörigs eller en nära anhörigs bortgång, olyckshändels eller självmord. I akuta och uppskakande dödsfall, såsom olyckor och självmord, kan offrets anhöriga, vänner och t.ex. personer som bevittnat olyckan ringa kristelefon.

I kriser av annan typ t.ex. akuta förändringar i familjeförhållanden såsom skilsmässa, interna svårigheter i familjen eller allvarliga insjukningar, kan man beroende av fallet kontakta t.ex. psykologerna på Center för mental- och beroendevård Horisonten, skyddshemmet eller stadens familjerådgivning.

Gör så här

Krisgruppen dejourerar kl. 8-16 på vardagar samt helgdagar. Ringbud kan lämnas dygnet runt.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 1.4.2021