suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Kostnadsersättning för deltagande i tjänster

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvariga organisationer: Arbets- och näringsbyrån, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå
Område: nationell (inte Åland)
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Arbets- och näringsbyrån betalar efter prövning ut kostnadsersättning till arbetslösa personkunder som deltar i

  • arbetskraftsutbildning
  • arbetssökarträning och karriärträning
  • arbetsprövning och utbildningsprövning

Kostnadsersättningen är i regel 9 euro om dagen för högst fem kalenderdagar i veckan. Kostnadsersättningen är 18 euro om dagen om tjänsten ordnas utanför din pendlingsregion. Kostnadsersättningen är 18 euro också när servicen ordnas inom din pendlingsregion men utanför din hemkommun och du orsakas inkvarteringskostnader.

Kostnadsersättningen betalas endast för de dagar du deltar i tjänsten. Kostnadsersättningen betalas inte för semester- och frånvarodagar.


Gör så här

Om du får arbetslöshetsersättning beviljar FPA eller arbetslöshetskassan en kostnadsersättning i samband med utbetalningen av arbetslöshetsförmånen och du behöver inte söka den separat.

Om du inte har rätt till arbetslöshetsförmån ska du tillsammans med arbets- och näringsbyrån diskutera dina möjligheter att få en behovsprövad kostnadsersättning av arbets- och näringsbyrån. Ansök om den behovsprövade kostnadsersättningen som betalas av arbets- och näringslivsbyrån genom att fylla i blanketten för kostnadsersättning som ansöks hos arbets- och näringslivsbyrån (ANM 612) och returnera den till arbets- och näringslivsbyrån. Kostnadsersättningen ska ansökas inom en månad från att utbetalningsperioden upphör. Ersättningen betalas i efterhand.


För vem och på vilka villkor

Arbets- och näringsbyrån kan efter övervägande betala ut kostnadsersättning om du inte är berättigad att få den från FPA eller arbetslöshetskassan eller med stöd av någon annan lag. Arbets- och näringsbyrån kan inte betala ut kostnadsersättning efter prövning om du kan få arbetslöshetsförmån genom att anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Arbets- och näringsbyrån