suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Kostnadsersättning enligt prövning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

UF-centret betalar ut ersättningar till enskilda kunder som arbets- och näringsbyrån eller försökskommunen beslutar bevilja rätt till kostnadsersättning enligt prövning. Beviljandet av kostnadsersättning enligt prövning utgör en del av ett kommunförsök i anslutning till arbets- och näringstjänsterna och kan beviljas och betalas för viss tid mellan 1.3.2021-31.7.2023. Försöken avslutas 30.6.2023, fram till när beslut om kostnadsersättning enligt prövning ska fattas vid arbets- och näringsbyrån eller försökskommunerna.

Gör så här

Delta i den tjänst som du har fått i enlighet med beslutet. Inom en månad ska du ansöka om ersättning för betalning, helst via regionförvaltningens e-tjänst. För att använda den elektroniska blanketten krävs stark identifiering, så för detta behöver du t.ex. bankkoder eller mobilcertifikat.

Om det inte är möjligt att använda elektroniska blanketten eller om du inte har de verktyg som behövs för en stark identifiering, kan du ansöka om ersättning för utbetalning med en blankett som skrivs ut. Adress- och kontaktuppgifter för inlämnande av ansökan om utbetalning finns på https://www.keha-keskus.fi/utbetalning/.

Ansökan om utbetalning kan också lämnas in elektroniskt som bilaga via NTM-centralens ärendeblankett för privatperson. Närmare anvisningar om hur du ska fylla i ansökningsblanketten hittar du vid e-tjänsten och på UF-centrets webbplats.

För vem och på vilka villkor

Arbets- och näringsbyråerna och kommunerna inom försöksområdena kan bevilja enskilda kunder kostnadsersättning enligt prövning. Bestämmelser om ersättning finns i lagen om kommunala försök att främja sysselsättningen (1269/2020), 10 § 1 mom. 3 punkten stycke c samt i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), 9 kap. 1 § 3 mom.

Bestämmelser om kostnadsersättningens belopp finns i 9 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Bestämmelser om de dagar för vilka kostnadsersättning kan betalas finns i 9 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Kostnadsersättningen betalas på ansökan av NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 3.1.2022