suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Kostnadsersättning enligt prövning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

UF-centret betalar ersättningar till personkunder som AN-byrån eller kommunförsöket beslutar att bevilja rätt till kostnadsersättning enligt prövning.

Beviljandet av behovsprövad kostnadsersättning är en del av kommunförsöken i anslutning till AN-tjänsterna, och det kan beviljas och betalas för viss tid under tiden 1.3.2021–31.7.2025. Försöken avslutas den 31 december 2024, innan dess ska beslut ...

Gör så här

Delta i tjänsten enligt det beslut du fått. Ansök om kostnadsersättning inom en månad efter att du använt tjänsten i regionförvaltningens AN-e-tjänst. Identifiera dig i e-tjänsten med hjälp av bankkoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort.

Bekanta dig med tilläggsuppgifterna och fyll i ersättningsansökan omsorgsfullt.

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten eller om du inte har de verktyg som behövs för stark autentisering, kan du ansöka om ersättning med en pappersblankett. Lämna in utbetalningsansökan med kontaktuppgifterna till UF-centrets utbetalningsenhet.

Du kan också lämna in ansökan om utbetalning elektroniskt som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett för privatpersoner.

För vem och på vilka villkor

AN-byråerna och kommunförsöken kan bevilja behovsprövad kostnadsersättning till enskilda kunder.

Bestämmelser om ersättningens belopp och om de dagar för vilka ersättning kan betalas finns i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Kostnadsersättningen betalas av UF-centret

UF-centret kan från och med den 1 augusti betala ersättning retroaktivt för mer än en månad. Ersättning kan betalas retroaktivt endast av synnerligen vägande skäl. Kostnadsersättning kan betalas högst för den tid som anges i beslutet. Om du ansöker om stöd med en elektronisk ansökan för flera månader, fyll i en separat ansökan för varje månad.

Kostnadsersättningen kan betalas in på ett finländskt eller utländskt bankkonto samt vid behov även på ett prepaid-kort som förläggningen utfärdat. Meddela din förläggning att du får kostnadsersättning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter

Ansvarig för tjänsten

Arbets- och näringsbyrån
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 25.1.2023