suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Kortvarig bedömnings- och rehabiliteringsperiod

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Du kan behöva en kortvarig bedömnings- och rehabiliteringsperiod när din funktionsförmåga och hälsa har försämrats och det måste bedömas om det är tryggt för dig att bo hemma. En sådan situation kan även uppstå oväntat. Du kan komma till bedömnings- och rehabiliteringsperioden direkt hemifrån eller för fortsatt rehabilitering från sjukhuset. Bedömningen av hur du klarar dig hemma och rehabiliterin ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Syftet med en kortvarig bedömnings- och rehabiliteringsperiod är att stödja klientens boende i hemmet. Tjänsten kan beviljas baserat på personens nedsatta funktionsförmåga, sjukdom eller skada eller någon annan motsvarande anledning eller i akuta krissituationer.

Beslutet fattas utifrån en bedömning av servicebehovet. En kortvarig bedömnings- och rehabiliteringsperiod beviljas alltid behovsbaserat.

Tjänsten kan även beviljas till vårdbehövande för att möjliggöra närståendevårdarens lagstadgade ledighet och även för att stödja orkandet hos personer som tar hand som en anhörig utan stöd för närståendevård.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 22.3.2023