suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Korttidsvård för personer med funktionsnedsättning

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Korttidsvård ordnas för personer med funktionsnedsättning som på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning behöver vård och omsorg dygnet runt. Korttidsvård är vanligtvis vård vid en boendeenhet (eller i familjevård, om vilken det finns en egen tjänstebeskrivning). För ett barn med funktionsnedsättning kan korttidsvård även ordnas i hemmet.

I korttidsvården ingår vård och omsorg dygnet ru ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänstens klienter är handikappade i den mening som avses i handikappservicelagen som behöver stöd och omsorg dygnet runt.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 2.4.2024