suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Korko

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Korko är ett gemensamt utvecklingsprojekt för Esbo, Helsingfors och Vanda. Inom projektet erbjuder städerna coachning som stöder sysselsättning av över 35-åriga arbetslösa arbetssökande med högskoleutbildning och tjänster som främjar rekrytering.

I en kamratstödsgrupp lär du dig att identifiera din kompetens och att presentera den i olika situationer då du söker arbete. Kompetenskartläggningen och den individuella coachningen hjälper dig att klargöra dina styrkor ur karriärplaneringens synvinkel.

Korkos företagskoordinatorer ordnar möjligheter för deltagarna att presentera sina kunskaper för samarbetsföretagen.

För vem och på vilka villkor

Du kan delta i Korko-projektets avgiftsfria tjänster om

• du är en över 35-årig arbetslös arbetssökande med högskoleutbildning

• din hemkommun är Helsingfors, Esbo eller Vanda

• du har minst en lägre högskoleexamen eller en yrkeshögskoleexamen

• du har varit arbetslös i cirka nio månader till fyra år

• du har minst fem års arbetserfarenhet och kompetens på expertnivå efter examen

• du är motiverad att delta i en kamratstödgrupp och har förutsättningar att bli sysselsatt på den öppna arbetsmarknaden.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Anordnaren av denna tjänst bestyrker att tjänsten uppfyller aktiveringsmodellens förutsättningar för verksamhetens innehåll, anordnare och anordningssätt från och med 1.4.2019. Arbetslöshetsförmånens utbetalare, alltså din arbetslöshetskassa eller FPA avgör om aktivitetskravet uppfylls.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenVanda stad
Servicen tillhandahålls avVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 4.12.2019