suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare.

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En i Finland varaktigt bosatt körkortsinnehavare ska visa upp ett läkarutlåtande om fortsatt körförmåga för polisen med jämna mellanrum som föreskrivs i körkortslagen. Skyldigheten att visa upp läkarutlåtande gäller innehavare av körkort i grupp 2 (C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE).

Gör så här

Transport- och kommunikationsverket Traficom sänder en påminnelse om skyldigheten att visa upp ett läkarutlåtande ungefär tre månader före körkortsinnehavarens födelsedag. Utlåtandet ska skickas till polisinrättningen på bosättningsorten. Läkaren skickar vanligen utlåtandet direkt till polisen. Innehavaren av körrätt kan alternativt själv lämna in utlåtandet till polisinrättningen på bostadsorten.

För vem och på vilka villkor

En i Finland varaktigt bosatt körrättsinnehavare för lastbil eller buss ska för polisen med jämna mellanrum visa upp ett läkarutlåtande om fortsatt körförmåga om körkortet har beviljats före den 19 januari 2013. Läkarutlåtandet ska visas upp inom två månader efter att han eller hon har fyllt 50, 55, 60 och 65 år.

Denna skyldighet föreligger dock inte om det när denna frist börjar har förflutit mindre än fem år sedan körrättsinnehavaren av någon annan orsak än periodiska ålderskontroller bevisat att han eller hon uppfyller de medicinska kraven genom ett läkarutlåtande som tillställts polisen, till exempel i samband med en höjning av körkortskategorin.


Tidsfrist

Läkarutlåtandet ska visas upp till polisen inom två månader efter att körkortsinnehavaren har fyllt 50, 55, 60 och 65 år.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 17.6.2022