suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Konstmuset Artsi

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Vanda konstmuseum Artsi visar växlande utställningar av samtidskonst. Sedan 2016 har Artsi specialiserat sig på gatu-, graffiti- och performancekonst utöver sin övriga verksamhet. Artsi är en lärandemiljö och diskussionsplattform för olika fenomen inom samtidskonsten.

Artsi tar hand om Vandas stads omfattande konstsamling, nykonstförvärv och offentlig konst. Konstmuseet ligger i Myrbackahuset i omedelbar närhet av Myrbacka tågstation. Det andra utställningsutrymmet, Galleri K, är en gemensam utställningslokal för Vanda konstmuseum och Vanda Konstnärsförening i anslutning till stadshuset i Dickursby. Det är alltid fritt inträde till Vanda konstmuseums utställningar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Museiverksamhetens mål är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för kultur, historia och miljö. Muséerna är öppna för alla.

Muséerna sköter om lagrandet och förvarandet av kultur- och naturarv för kommande generationer. Samtidigt sprider muséer information till allmänheten genom utställningar och publikationer samt utövar forskning och undervisning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 8.8.2022