suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Kompletterande eller förebyggande utkomststöd

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Utkomststödet består av tre olika delar: grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd samt förebyggande utkomststöd.

Du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd efter att du har sökt grundläggande utkomststöd från Fpa. Du kan ansöka på grund av både ett beviljande eller avvisande Fpa-beslut.

Kommunens socialtjänster kan bevilja kompletterande utkomststöd för utgifter som det grundläggande utkomststödet från Fpa inte täcker.

Du kan få stöd för

  • att främja din eller din familjs sociala trygghet och möjligheter att klara sig på egen hand
  • att förebygga utslagning eller långvarigt beroende
  • att lindra svårigheter till följd av överskuldsättning eller plötsligt försämrad ekonomisk situation
  • särskilda eller exceptionella situationer, till exempel för kostnader som orsakas av födseln av ett barn eller begravning av en närstående.

Gör så här

Sök kompletterande och förebyggande utkomststöd i Borgå stads webbtjänst. Du kan antingen söka elektroniskt eller skriva ut en ansökningsblankett.

För vem och på vilka villkor

Du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd efter att du har sökt grundläggande utkomststöd från Fpa. Du kan ansöka på grund av både ett beviljande eller avvisande Fpa-beslut.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kompletterande eller förebyggande utkomststöd söks hos kommunen. Syftet med stödet är att trygga personens utkomst och främja hens möjligheter att klara sig på egen hand. Stöd kan också erhållas för särskilda eller exceptionella situationer, till exempel för kostnader som orsakas av födelsen av ett barn eller begravning av en närstående. Förebyggande stöd kan erhållas för att förbättra personens livssituation av anledningar som betraktas som nödvändiga. Stöd kan beviljas exempelvis för att lindra svårigheter till följd av överskuldsättning eller en plötsligt försämrad ekonomisk ställning.

Den sökande ska först ansöka om beslut om grundläggande utkomststöd hos FPA. Kompletterande och förebyggande utkomststöd kan ansökas på grund av både ett beviljande eller avvisande FPA-beslut. Ansökningarna kan lämnas till FPA samtidigt som man ansöker om grundläggande utkomststöd, varvid FPA vidarebefordrar ansökningarna till kommunen.

Kommunens socialmyndighet fattar beslut inom sju vardagar, i brådskande fall redan på den vardag som följer på inlämningen av ansökan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021