suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Kommunstyrelsens verksamhetsbidrag till föreningar

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Av kommunstyrelsens bidraganslag beviljas bidrag i första hand till by- och invånarföreningar och i andra hand till olika andra intresse- o.dyl. föreningar verksamma i Kyrkslätt, som inte får bidrag av något annat kommunalt organ. Information om ansökan ges på denna sida, i kommunens annonstidningar och på kommunens officiella anslagstavla.

Gör så här

Elektronisk ansökningsblankett

Ansökan ska göras på en blankett som fås på kommunens webbplats www.kyrkslatt.fi/verksamhetsbidrag.

Alla ansökningsblanketter fås vid behov även på kommunens servicekontor (besöksadress Ervastvägen 2). Bidragsansökningarna med bilagor ska sändas till adressen: Kyrkslätts kommun / Registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirkkonummen.kunta@kirkkonummi.fi. Försenade ansökningar beaktas inte.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 4.2.2020