suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Kommunersättningar för invandring

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

UF-centrets betalningsenhet betalar ersättningar till kommuner som har ett avtal med NTM-centralen om anvisande till kommun och främjande av integration samt ett program för integrationsfrämjande.

Gör så här

Ansök om ersättning med den elektroniska ärendeblanketten i regionförvaltningens e-tjänst.

Mer information om ansökan om ersättning finns på UF-centrets webbplats: https://www.keha-keskus.fi/utbetalning/

Fyll i ersättningsansökan omsorgsfullt och bifoga nödvändiga bilagor. Närmare anvisningar om hur du fyller i ansökningsblanketten finns i e-tjänsten och på UF-centrets webbplats.

Avtal om mottagande av flyktingar: https://www.suomi.fi/service/avtal-om-mottagande-av-flyktingar-narings-trafik-och-miljocentralen/cf7a7f84-1388-46ad-a0a3-1a702482a1be

För vem och på vilka villkor

De kalkylerade ersättningarna betalas till kommunerna automatiskt varje månad. Personer som inte har uppgått till månatlig automatbetalning och inte är offer för människohandel eller deras familjemedlemmar behandlas i efterhand av UF-centret utan separat ansökan.

På ansökan betalas kalkylerad ersättning för offer för människohandel och deras familjemedlemmar, kommu-nens inledande kartläggning, kompletterande och förebyggande utkomststöd, återflyttningsbidrag och tolkningstjänst. Specialkostnader ersätts på basis av de avtal om särskilda kostnader som upprättats mellan NTM-centralen och kommunen. Mer information om avtalen om särskilda kostnader och villkoren för dem får du av NTM-centralernas kontaktpersoner för migrationsärenden.

Dessutom ersätts kommunen på ansökan för kostnaderna för personer som kommer från det forna Sovjetun-ionens område, för kompletterande och förebyggande utkomststöd för sex månader eller fem år. Särskilda kostnader ersätts på basis av de avtal om särskilda kostnader som kommunen och NTM-centralen ingått.

Kommunen kan med ansökan också ansöka om ersättning för kostnader för ankomstgranskning av hälsotill-stånd, boende, tryggande av försörjningen samt ordnande av social- och hälsovård för personer som under åren 1939-1945 varit frivilliga i Finlands krig och som kommer från det forna Sovjetunionens territorium och deras makar på basis av ett avtal mellan NTM-centralen och kommunen. Kostnaderna ersätts för hela den tid som de ovan nämnda personerna är bosatta i Finland.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Närings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Satakunta
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 30.12.2020