suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Kommunala hyreslägenheter

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Malax kommun
Område: Malax
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Malax kommun äger ca 240 bostäder. Bostäderna är i huvudsak byggda med statens aravalån eller räntestödslån. Största delen av bostäderna är ägs av kommunens fastighetsaktiebolag FAb Yttermalax, FAb Övermalax och FAb Petalax Hyresbostäder. Sökanden till arava-hyresbostäder ordnas enligt bostadsbehov. Bostad erbjuds till sökande genom telefon, post, eller epost. Val av hyresgäst sker enligt ARA:s principer. Bostäder stödda med statens arava- och räntestödslån hyrs ut till de som behöver det mest. Även om det inte längre finns någon inkomstgräns, har inkomstgranskningen inte tagits bort. Inkomsterna för hushållet hör fortfarande till grunderna för val av hyresgäst, som en jämlik faktor tillsammans med boendebehov och förmögenhet. Alla ovan nämnda faktorer tas i beaktande vid prioritering av sökanden. Även de som överstiger inkomstgränsen har möjlighet att få bostad i det fall att andra mera brådskande sökanden inte finns. Grunderna för val av hyresgäst kan granskas noggrannare på Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA:s och Miljöministeriets webbsidor.


Gör så här

I Malax kan arava-hyresbostäder ansökas genom nättjänst eller med utskrivbar bostadsansökan. Ansökningsblankett kan också beställas eller hämtas från Malax kommungård. En bostadsansökan är i kraft tre (3) månader. I fall en bostad inte hittas inom ansökans giltighetstid, kan ansökan förnyas genom epost, telefon, eller elektroniskt via webbsidorna. En ny ansökan behövs inte i fall omständigheterna inte har förändrats. Fyll i blanketten noggrant och lämna in följande bilagor senast vid underskrift av avtalet: • kopia av skatteintyget (för de som fyllt 18 år) • löneintyg och/eller annat intyg över månatliga, skattepliktiga inkomster (18 år fyllda) eller studieintyg • intyg över egendomens gängse värde • för dem som inte är finländska medborgare bifogas en kopia av passet. I passet för personer som inte är medborgare i ett nordiskt land eller ett EU-land skall uppehållstillstånd och status vara antecknade • eventuellt graviditetsintyg. Vid skilsmässa: • intyg över anhängig skilsmässa • avtal om vårdnad av barn under 15 år och om deras boende. För eventuella avdrag: • intyg över betalda underhållsbidrag • utredning över hushållets sammanlagda skulder.


För vem och på vilka villkor

I valet av invånare prioriteras de med det mest brådskande bostadsbehovet, minst resurser och minst inkomster.

Disponenten sköter uthyrningen av bostäder


Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som söker hyresbostad kan göra en förfrågan om hyresbostad till kommunen. Hyresbostäder som ägs av kommunen är vanligtvis byggda med statsstöd och har för valet av hyresgästen kriterier som förordnats i lagen.

Kommunerna har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda kommuninvånarna hyresbostäder men till kommunens uppgifter hör att utveckla bostadsförhållandena i området. De flesta kommuner låter bygga hyresbostäder och hyr ut antingen direkt till kommuninvånarna eller genom ett hyresbostadsbolag som kommunen grundat.


Servicen tillhandahålls av: 
Malax kommun