suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Kommunal småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik. Föräldrarna beslutar om barnet ska delta i verksamheten. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande. Småbarnspedagogik verkställs i enlighet med den nationella planen för småbarnspedagogik och kommunens egna planer samt enhets- och barngruppsvisa planer. För varje barn görs en individuell plan för småbarnspedagogik i samarbete med barnet och vårdnadshavaren. Verksamhetsenheterna sammanställer enhetsvisa verksamhetsplaner som baserar sig på Sjundeå kommuns plan för småbarnspedagogik. Vid sammanställningen av planen veaktas årdnadshavarnas och barnens synpunkter och önskemål. b

Gör så här

Ansökningsblanketten till småbarnspedagogik finns på Sjundeå kommuns hemsida.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte har läroplikt kan få vård. Man bör ansöka om dagvårdsplats fyra månader innan barnet sakall börja i dagvården. Den centraliserade ansökningstiden anordnas årligen i februari. Såvida behovet av dagvård uppkommer pga. att man plötsligt får arbete eller studieplats, bör man ansöka om vårdplats senast två veckor innan barnet behöver vårdplatsen. Mottagandet av vårdplatsen ska bekräftas skriftligt senast inom två veckor från den dag som beslutet om beviljad dagvårdsplats har skickats.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 8.12.2020