suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Kommunal familjedagvård

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Sjundeå kommun
Område: Sjundeå
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

I Sjundeå kommun fungerar 7 familjedagvårdare, som betjänar både på finska och på svenska på olika områden i Sjundeå. Familjedagvårdaren arbetar i sitt eget hem och är i arbetsförhållande till kommunen. Serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogiken övervakar och leder familjedagvårdarens arbetet. Verksamheten baserar sig på de nationella grunderna för småbarnspedagogiken ja Sjundeåas plan för småbarnspedagogik. För alla barn i familjedagvården görs en individuell plan för småbarnspedagogik i samarbete med vårdnadshavarna. Reservdagård ordnas i daghem.


Gör så här

En plats i familjedagvård kan sökas året urunt. MMan bör ansöka om dagvårdsplats fyra månader innan barnet sakall börja i dagvården. Såvida behovet av dagvård uppkommer pga. att man plötsligt får arbete eller studieplats, bör man ansöka om vårdplats senast två veckor innan barnet behöver vårdplatsen.


För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte har läroplikt kan få vård.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Servicen tillhandahålls av: 
Sjundeå kommun