suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Kommunal dagvård

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Vi stöder tillsammans med vårdnadshavarna barnen i deras utforskande och skapande av nya kunskaper och insikter samt hjälper dem att bygga upp en egen identitet och god självkänsla i en atmosfär präglad av uppmuntran, respekt och empati.

Dagvården erbjuder

förskola för alla 6-åringar

daghem

familjedagvård

stöd för hemvård av barn.

Gör så här

Ansök om en daghemsplats till ditt barn senast fyra månader innan dagvården ska inledas.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Storleken på avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och längden på vårddagarna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under 7 år kan få dagvård som ordnas av kommunen. I praktiken ordnas dagvård av en eller flera kommuner tillsammans, av privata aktörer eller av föreningar och andra samfund som kommunen köper tjänsten av.

Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets mognad, utveckling och inlärning samt främja barnets välbefinnande. Varje barn inom dagvården får en plan för småbarnspedagogik.

Kommunal dagvård kan vara antingen heltidsvård eller deltidsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.6.2020