suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Kollektivtrafikstöd till kommuner

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

NTM-centralen kan bevilja en kommun och samkommun statsstöd för köp av kollektivtrafik i enlighet med trafikavtalsförordningen och för ersättande av prisskyldighet till högst 50 procent av kostnaderna. Om det är fråga om en anskaffning som gjorts utan anbudsförfarande, ses som godtagbara kostnader en ersättning för nettokostnader, i enlighet med trafikavtalsförordningens 4 artikel 1 punkt och trafikavtalsförordningens bilaga. 

Som godtagbara kostnader ses inte sådana kostnader som kommunen får bidrag för med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice eller lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet eller som ersätts enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning. 

NTM-centralen kan bevilja en kommun eller samkommun statsstöd för planering och utveckling av en reseservicecentral och en resecentral till högst 50 procent av kostnaderna för planering och projektering samt för att utföra lösningar för att förbättra passagerarinformation, anslutningsparkering och tillgänglighet.

NTM-centralen kan bevilja statsstöd till högst 50 procent av kostnaderna till en eller flera kommuner i en region för planering eller testprojekt gällande kollektivtrafik som betjänar regionens mobilitet.

Gör så här

Fyll i en ansökan om statsstöd samt de uppföljningsblanketter som behövs för det resande som stöds (uppföljningsblanketter på webbsidan: Statsstöd för kollektivtrafik till kommuner), och sänd dem till den regionala NTM-centralen, NTM-centralernas kontaktinformations hittas vid Serviceställen.

För vem och på vilka villkor

En kommun eller samkommun kan ansöka om utbetalning av det beviljade statsstödet hos NTM-centraler 1-2 gånger per år. I samband med ansökan om utbetalning ska inlämnas till NTM-centralen blanketter för uppföljning av det resande som stöds. På uppföljningsblanketterna anges beroende på ansökan till exempel passagerarantalen i det resande som stöds, antalet sålda biljetter eller nettokostnader för de anskaffningar som gjorts.

Statsstöd beviljas enbart för verkliga kostnader.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Satakunta
Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 27.8.2019