suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Kollektivtrafik

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Område

Helsingfors
Tjänsten erbjuds på finska, svenska, engelska

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för att arrangera kollektivtrafiken i huvudstadsregionens kommuner samt Kervo och Kyrkslätt. HRT planerar kollektivtrafiken, beställer kollektivtrafikstjänster och fattar beslut bl.a. om de tariffer som ska gälla i området.

Helsingfors stads trafikverk (HST) sköter trafikeringen av spårvägslinjerna och metrolinjerna som beställts av Helsingforsregionens Trafik HRT.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad