suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Klinisk neurofysiologi

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

I enheten för klinisk neurofysiologi gör man undersöker för att utreda sjukdomar i det centrala och det perifera nervsystemets samt muskler.

  • Expertsjukskötarna gör:
  • EEG-registreringar
  • ENMG-undersökningar
  • neurografiundersökningar
  • undersökningar av auditorisk reaktionspotential
  • mätning av känseltröskel

Till vårt undersökningsurval hör EEG-registreringar och vid behov också krävande ENM ...

Gör så här

Patienterna kommer till undersökningsenheten med remiss från en läkare på sjukhuset.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 25.3.2022