suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Klassificeringsbeslut

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Enligt läkemedelslagen är Fimeas uppgift att vid behov besluta om ett ämne eller preparat ska klassificeras som läkemedel. Klassificeringen görs produktspecifikt utifrån en bedömning av sammansättningen och användningsändamålet. Som grund för klassificeringen använder Fimea utöver de uppgifter som sökanden lämnat även de uppgifter som presenterats i marknadsföringen av preparatet samt information som baserar sig på vetenskaplig litteratur om effekterna av preparatets beståndsdelar

Gör så här

Klassificeringen söks med en undertecknad, skriftlig klassificeringsbegäran. Begäran om klassificering skickas till Fimeas registratorskontor:

Per e-post till adressen: kirjaamo@fimea.fi.

Per post till adressen:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Registratorskontoret

PB 55

00034 FIMEA

Mer information hittas på Fimeas webbplats.

För vem och på vilka villkor

Om det är osäkert om preparatet är ett läkemedel eller ett kosttillskott, en kosmetisk produkt, en biocid eller en medicinsk apparat eller ett tillbehör ska klassificeringen av preparatet sökas hos Fimea.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFimea
Ansvarig för tjänstenFimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 27.11.2020