suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Kirurgiska tjänster

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vi vårdar patienter i behov av kirurgiska ingrepp och behandling på kirurgiska polikliniken och på kirurgiska avdelningarna 7 & 10. Vi undersöker, opererar och behandlar för sjukdomar, skador, tumörer och missbildningar.

Du får vård:

  • Vid kirurgiska polikliniken, som är en tidsbeställningspoliklinik vars tider är antingen remisstider (t.ex. remiss eller kontrolltider som har getts från avdelnin ...

Gör så här

Till kirurgiska polikliniken kommer du på remiss av läkare vid hälsocentral eller vid privatmottagning.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 23.5.2023