suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Kirurgiska tjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vi vårdar patienter i behov av kirurgiska ingrepp och behandling på kirurgiska polikliniken och på kirurgiska avdelningarna 7 & 10. Vi undersöker, opererar och behandlar för sjukdomar, skador, tumörer och missbildningar.

Du får vård:

  • Vid kirurgiska polikliniken, som är en tidsbeställningspoliklinik vars tider är antingen remisstider (t.ex. remiss eller kontrolltider som har getts från avdelningarna eller kirurgiska polikliniken).
  • Vid kirurgiska avdelningen 7, där vi vårdar, undersöker och rehabiliterar patienter som lider av av sjukdomar och skador i stöd- och rörelseorganen. Våra specialområden är höft- och knäproteskirurgi, ryggkirurgi, krävande knä- och axelkirurgi, svåra olycksfall och frakturoperationer samt titthålsoperationer för leder.
  • Vid kirurgiska avdelningen 10, där vi undersöker, opererar och vårdar patienter inom följande specialområden: gastroenterologi (kirurgi i bukhålan), endokrin kirurgi (främst sköldkörtelkirurgi), bröstkörtelkirurgi (främst bröstcancer), plastikkirurgi, urologi, thorax-kirurgi (brösthålekirurgi) och blodkärlskirurgi.
  • Vid operationsavdelningen. Inom anestesi- och operationsverksamheten används nio operationssalar på två verksamhetsställen, en uppvakningsenhet med 15 vårdplatser samt induktion. Våra specialområden är: endokrinologi, gastroenterologi, gynekologi, tandkirurgi, öron-, näs- och halssjukdomar, handkirurgi, barnkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, ögonkirurgi, cancerkirurgi, traumatologi, thorax- och blodkärlskirurgi, urologi samt allmänkirurgi.

Gör så här

Till kirurgiska polikliniken kommer du på remiss av läkare vid hälsocentral eller vid privatmottagning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 19.5.2020