suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Räddningsverket i Östra Nyland

Kemikalietillsyn

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Om du ska hantera eller förvara farliga kemikalier i större utsträckning bör du göra en anmälan om verksamheten på förhand till räddningsverket.

Gör en anmälan om kemikalier som har klassificerats som farliga för hälsa, miljö eller som utgör en fysikalisk fara. Anmälan bör göras i god tid innan den industriella behandlingen eller förvaringen inleds.

Räddningsverket övervakar industriell behandling och förvaring av kemikalier i mindre utsträckning. Instanser som behandlar eller förvarar kemikalier i större utsträckning hör till Säkerhets- och kemikalieverket Tukes ansvarsområde.

Gör så här

Anmälan bör göras i två exemplar i god tid innan den industriella behandlingen eller förvaringen inleds. Verksamheten får inte idkas utan anmälan. Mer information får du av jourhavande brandinspektören vid Räddningsverket i Östra Nyland eller av Tukes.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Var och en som i omfattande skala ämnar behandla eller lagra farliga kemikalier ska göra en anmälan till lokalt räddningsverket innan inledningen av verksamheten. Anmälan ska göras om kemikalier som har klassificerats på grund av hälsofara, miljöfara eller fysikalisk fara.

Information om farliga kemikalier och deras tillstånd ges av säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRäddningsverket i Östra Nyland
Ansvarig för tjänstenRäddningsverket i Östra Nyland
Område Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Räddningsverket i Östra Nyland
Uppdaterad: 3.9.2020