suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Kemikalietillsyn

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Avsikten med räddningsverkets kemikalietillsyn är att förebygga och bekämpa de skador som kan medföras personer, miljön eller egendom på grund av tillverkning, användning, förflyttning, lagring, förvaring eller annan behandling av farliga kemikalier eller sprängämnen.

Deluppgifter i det till räddningsmyndigheten tillhörande arbetet som rör kemikalietillsynen är tillsyn av industriell hantering och upplagring av kemikalier, inklusive flytgas, inspektioner av oljeeldningsaggregat samt kontroll av försäljning och användning av fyrverkeripjäser.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Var och en som i omfattande skala ämnar behandla eller lagra farliga kemikalier ska göra en anmälan till lokalt räddningsverket innan inledningen av verksamheten. Anmälan ska göras om kemikalier som har klassificerats på grund av hälsofara, miljöfara eller fysikalisk fara.

Information om farliga kemikalier och deras tillstånd ges av säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 12.8.2022