suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Karriärträning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Under karriärträningen får du information, rådgivning, handledning och stöd för att tydliggöra dina yrkesvals- och karriäralternativ, ansöka till utbildning och utveckla arbetslivsberedskapen. Under träningen gör du upp en genomförbar karriär- och sysselsättningsplan åt dig själv.

Karriärträningen är praktisk och pragmatisk Den sker i huvudsak i grupper och innehåller också personlig handledning. Till karriärträning hör ofta att bekanta sig med läroanstalter och arbete, samt eventuellt olika korta utbildningar för att få tillstånd eller kort som behövs i arbetslivet. Förutom personlig handledning får du information och stöd från andra som deltar i träningen.

Karriärträningen pågår i högst 40 dagar under 12 månader. Vid behov kan tjänsten till exempel kombineras med en arbetsträning som ordnas separat på en arbetsplats.

Karriärträning kan utnyttjas i bl.a. följande fall:

  • Om du saknar yrkesutbildning
  • Om du överväger branschbyte
  • Om du ska återvända till arbetslivet
  • Om du överväger företagsverksamhet

Gör så här

Kom överens om karriärträningen i din sysselsättningsplan. Kontrollera de kommande karriärträningarna på TE-tjänsternas webbplats och anmäl dig till träningen enligt din TE-byrås anvisningar.

För vem och på vilka villkor

TE-tjänsternas karriärträning är avsedd för arbetssökande som anmält sig vid TE-byrån.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Andra ansvariga organisationerNorra Karelens arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 1.7.2021