suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Karriärträning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Under karriärträningen får du information, rådgivning, handledning och stöd för att tydliggöra dina yrkesvals- och karriäralternativ, söka till utbildning och utveckla arbetslivsfärdigheter. Träningen hjälper dig att hitta dina styrkor och en ny riktning i din karriär.

Under träningen gör du upp en genomförbar karriär- och sysselsättningsplan åt dig själv. Dessutom kan du under utbildningen avläg ...

Gör så här

Diskutera deltagandet i karriärträningen med arbets- och näringsbyrån eller en sakkunnig inom kommunförsöket.

För vem och på vilka villkor

Karriärträning är en tjänst som passar dig om du saknar yrkesutbildning, om du överväger att byta bransch, om du återvänder till arbetslivet eller om du överväger att grunda ett företag.

Du kan delta i karriärträningen när du har anmält dig som arbetssökande till AN-tjänsterna och diskuterat deltagandet med arbets- och näringsbyrån eller en sakkunnig inom kommunförsöket.

Servicen tillhandahålls av

Arbets- och näringsbyrån

Andra ansvariga organisationer

Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

Arbets- och näringsbyrån
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 10.8.2023