suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa centralsjukhus

Kardiologiska tjänster

  • Tjänst
  • 13 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vi vårdar bland annat patienter med kransartärsjukdomar, blodtryckspatienter samt patienter som lider av hjärtinsufficiens eller rytmstörningar. Vi vårdar och följer upp patienter med medfödda hjärtsjukdomar.

I åtgärdslaboratoriet på hjärtstationen genomför vi sammanlagt cirka 1 150 koronarangiografier dvs. krankärlsundersökningar och 500 ballongvidgningar samt installerar 200 pacemakrar årligen. Dessutom genomför vi elektrofysiologiska undersökningar av hjärtat och ger ablationsbehandlingar mot rytmstörningar.

Vasa sjukvårdsdistrikts kardiologiska jour säkerställer att alla invånare i området får en likvärdig hjärtinfarktsvård oberoende av tiden på dygnet, 24/7. En förträngning i patientens kranskärl kan öppnas inom 30 minuter från det att patienten har anlänt till hjärtstationen.

På hjärtövervakningen upprätthåller vi en intensifierad övervakning av krävande, plötsligt insjuknade hjärtpatienter. Vårdperioderna är korta och varar cirka 1–2 dygn, varefter patienterna flyttas till en vårdavdelning för fortsatt vård. En infarktpatient som genomgått en ballongvidgning flyttas från hjärtövervakningen till hjärtavdelningen. På avdelningen går skötarna igenom kranskärlsjukdomens riskfaktorer tillsammans med patienten och berättar hur val av livsstil kan påverka riskerna.

För vem och på vilka villkor

Till tjänsterna behövs remiss.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/sjukhusguiden/pa-sjukhuset/kundavgifter/

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa sjukvårdsdistrikt
Ansvarig för tjänstenVasa sjukvårdsdistrikt
Område Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Närpes, Nykarleby, Pedersöre, Vasa, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa centralsjukhus
Uppdaterad: 27.1.2020